cover new1

5 DecemBer

แบบประเมินความพึงพอใจ

https docs google com forms d e 1FAIpQLSflJfoN02iVH5RWQXTsY rKCtr7iISm6CYkV uQqAVDSXG6pQ viewform usp sf link

งานประเพณีลอยกระทงตำบลโพนข่า ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่าได้จัดกิจกรรม "งานประเพณีลอยกระทงตำบลโพนข่า ประจำปี 2562" ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้ราษฎรศรีสะเกษ  มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมีมากมายอาทิ การประกวดกระทงใหญ่  การประกวดนางนพมาศ  การจำหน่ายกระทง และรายได้ร่วมทำบุญวัดบ้านบก และโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ในเขตพื้นที่ และการแสดงรำขอขมาพระแม่คงคาจากตัวแทนนางรำทั้ง 10 หมู่บ้าน

ข่าวเด่นวันนี้

กีฬา

งานราชการ