วันที่ 27 มิถุนายน 2561 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า นายสมบูรณ์ โมทะจิตให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2561