cover new1

5 DecemBer

แบบประเมินความพึงพอใจ

https docs google com forms d e 1FAIpQLSflJfoN02iVH5RWQXTsY rKCtr7iISm6CYkV uQqAVDSXG6pQ viewform usp sf link

35433349 1730539867025585 4343317834500145152 n

35544046 2169754156581985 6117712594213011456 n

 330100194701 52as

ผลิตภัณฑ์ท่อผ้าไหมพื้นบ้านของกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านกุดโง้ง หมู่ที่ 6 ต.โพนข่า อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ เป็นฝีมือกลุ่มคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน ร่วมตัวกันจัดทำขึ้น สิ้นค้ามีลวดลายที่งดงาม โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาว่างที่เสร็จจากงานหลักคือทำไร่ทำนา มาร่วมกลุมกันเพื่อเลี้ยงหม่อน ท่อผ้า เพื่อจำหน่าย สามารถติดต่อดูสิ้นค้าหรือสั่งซื้อสิ้นค้าได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่าโดยนายสมบูรณ์  โมทะจิตร์ นายกอบต.โพนข่า หรือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 นายธีรชัย  สระโสม  

330100254701 52b

   
กลุ่มผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่เป็นการร่วมกลุ่มผู้ชายในบ้านกุดโง้ง ร่วมกันทำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ไผ่มีสิ้นค้ามากมายหลายรูปแบบ เช่น โต๊ะเก้าอี้ไม้ไผ่ แปลนอนไม้ไผ้ บ้านไม้ไผ่ ชิงช้าไม้ไผ่ เตียงนอนไม้ไผ่ และผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆอีกมากมาย โดยกล่มนี้ส่วนมากจะเป็นผู้ชายที่เสร็จภาระกิจจากทำไร่ทำนา ได้ร่วมกลุ่มกันทำผลิตภัณฑ์ออกขาย เพื่อสร้างรายได้เสริม โดยการนำของผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 นายธีระชัย  สระโสม ติดต่อสังซื้อสินค้าได้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 โดยนายธีระชัย   สระโสม ผู้ใหญ่บ้าน
images

f0e0425a fa7c 4b43 92f9 212713938ef0

vm 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ กระดานสนธนา  

ข่าวเด่นวันนี้

กีฬา

งานราชการ