หมู่บ้านในตำบลโพนข่า

ตำบลโพนข่า

หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน ประวัติหมู่บ้าน
หมู่ 1 บ้านโพนข่า 280 คลิกที่นี่
หมู่ 2 บ้านหนองเหล็ก 60 คลิกที่นี่
หมู่ 3 บ้านบก 137 คลิกที่นี่
หมู่ 4 บ้านขนวน 146 คลิกที่นี่
หมู่ 5 บ้านโนน 156 คลิกที่นี่
หมู่ 6 บ้านกุดโง้งเหนือ 278 คลิกที่นี่
หมู่ 7 บ้านกุดโง้งใต้ 180 คลิกที่นี่
หมู่ 8 บ้านเจริญพัฒนา(กุดโง้ง) 192 คลิกที่นี่
หมู่ 9 บ้านบก 155 คลิกที่นี่
หมู่ 10 กุดโง้งใต้ 171 คลิกที่นี่