cover new1

5 DecemBer

แบบประเมินความพึงพอใจ

https docs google com forms d e 1FAIpQLSflJfoN02iVH5RWQXTsY rKCtr7iISm6CYkV uQqAVDSXG6pQ viewform usp sf link

กองสวัสดิการสังคม

 

 

img137
นางสุรางคนา   สีแก้ว
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

หมายเลขโทรศัพท์ 095-6057798

 
S 73269261
นางสาวศุภรัศมิ์ มณีวงศ์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


 S 83247112
นายพุทธิพงษ์  สุทธิคำภา
ผช.นักพัฒนาชุมชน

ข่าวเด่นวันนี้

กีฬา

งานราชการ