cover new1

5 DecemBer

แบบประเมินความพึงพอใจ

https docs google com forms d e 1FAIpQLSflJfoN02iVH5RWQXTsY rKCtr7iISm6CYkV uQqAVDSXG6pQ viewform usp sf link

ประวัติความเป็นมา

     ชาวโพนข่า อพยพมาจากประเทศลาว ซึ่งได้หนีภัยสงครามข้ามแม่น้ำโขงฝั่งซ้ายมาทาง ฝั่งขวา ข้ามแม่น้ำชี แม่น้ำมูล เดินทางมาหาพื้นที่เพื่อตั้งหลักบ้านเรือน ได้เห็นพื้นที่เป็นเนินสูง มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีน้ำซับไหลตลอดปี มีลำห้วยล้อมรอบ และหนองน้ำอีกมากมาย ซึ่งเหมาะแก่การตั้งหลักฐานบ้านเรือนและทำไร่นา พื้นที่ตั้งหมู่บ้านจะสูงกว่าที่ทำนาเป็นเนินสูงต่ำไม่สม่ำเสมอ มีจอมปลวกใหญ่อยู่มาก ภาษาท้องถิ่นเรียก "โพน" และมีต้นมะค่า (มะข่า) ขึ้นอยู่ตามจอมปลวกใหญ่จึงมีชื่อเรียกขานว่า "โพนข่า"

     องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่าได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน

ข่าวเด่นวันนี้

กีฬา

งานราชการ